Většina evropských zaměstnanců není dostatečně kvalifikovaná pro svou práci

Bratislava, 26. mája 2017

A co vaše kvalifikace v práci? Pravidelný měsíční průzkum Jobswype položil tuto otázku svým uživatelům. Rakousko se řadí mezi uživatele k evropskému průměru - pouze jeden dotázaný ze třech se cítí pro svou práci ideálně kvalifikovaný.

Vídeň, 22.05.2017 - Rakousko se blíží, co se kvalifikace zaměstnanců týče evropskému trendu. V nejnovějším průzkumu Jobswype bylo zjištěno, že ve většině evropských zemích (Rakousko, Česká republika, Slovensko, Německo, Maďarsko, Irsko) je jedna třetina uživatelů „překvalifikována‘‘, „podkvalifikovaný“ nebo jsou kvalifikovaní „tak akorát“ pro práci, kterou mají. Velké odchylky vznikly ve Švýcarsku a Rumunsku, kde 55 procent a 53 procent dotazovaných jsou zjevně pro svou práci dokonale kvalifikováni. V Polsku to je nadprůměrných 43 procent. Pouze 24 procent uživatelů ve Velké Británii se cítí „překvalifikovaní“ - to je jen o více než polovinu ve srovnání s Rakouskem se 44 procenty.

Snížená kvalifikace

„Jedním z hlavních faktorů, které přispívají k blahu zaměstnanců na pracovišti je spokojenost. V případě, že zaměstnanci jsou příliš dobří a jejich pracovní výkon je nadprůměrný, můžou nastat závažné příznaky nespokojenosti.  Totéž platí v případě, že zaměstnanec je pod neustálým tlakem, aby neudělal nějakou chybu. Ani nadměrná, ani nedostatečná kvalifikace na pracovišti nejsou dobrým znamením produktivního zaměstnance. „Říká CEO generální ředitel Christian Jobswype Erhart

Výsledky Jobswype průzkumu potvrzuje nejmladší průzkum od ORF veden ústavem Sora, který mluví o 15 procenty překvalifikovaných rakouských zaměstnanců. Důvody proto jsou takové: Ve stále větším počtu vysokoškolských absolventů najít jednoho, který odpovídá poptávce na trhu práce je velmi složité a zabere mnoho času. Proto se stane, že je na pozici vybrán absolvent, kterého odborná kvalifikace je vyšší. Proto často mladí absolventi při hledání zaměstnání musí přijmout pracovní místo, které je ve skutečnosti pod jejich úroveň. Překvalifikované a ochotny kompromisu musí být při hledání zaměstnání i ženy, které nastupují do zaměstnání po mateřské dovolené. Existující odborné dovednosti jsou pouze sníženy nebo znehodnoceny - to se nazývá snížená kvalifikace.
 

Placené další vzdělaní

„Zaměstnavatelé by měli rozhodně dbát na to, aby jejich zaměstnanci měli tu správnou kvalifikaci na jejich pozici,“ říká generální ředitel Jobswype Christian Erhart. Dobří lídři se ptají konkrétně v hodnocení zaměstnanců a přiímají kvalifikační a vzdělávací potřeby svých zaměstnanců vážně. „To je dobrý způsob pro zaměstnavatele, aby vyšli zaměstnancům na jedné straně vstříc a na druhé straně jim vyjádřili uznání,“ říká Erhart.

Pro firmy nabízí rakouský pracovní trh (AMS) finanční podporu pro kvalifikační a vzdělávací potřeby zaměstnanců. Tato finanční podpora pokryje náklady na další vzdělání jak u zaměstnanců s nízkou kvalifikací tak i u starších zaměstnanců. Tak by se měla zlepšit zaměstnatelnost, pracovní kariéra a příjmy zaměstnanců.


Tento průzkum byl proveden Jobswype v dubnu 2017. Průzkumu se zúčastnilo 750 uživatelů.

Obrázkový materiál

Většina evropských zaměstnanců není dostatečně kvalifikovaná pro svou práci

Většina evropských zaměstnanců není dostatečně kvalifikovaná pro svou práci

Späť k tlačovým správam