Jobswype evropské porovnání 2016-2017: finanční ohodnocení žen a mužů je mezi evropskými zaměstnanci stále zřetelná

Bratislava, 14. marca 2017

U příležitosti Mezinárodního dne žen se vyhledávací mašina Jobswype znovu dotazovala formou ankety svých uživatelů. Překvapivý výsledek pro všechny, kteří se domnívají, že rovnost pohlaví na pracovišti v roce 2017 již není žádné téma. Téměř dvě třetiny evropských zaměstnankyň obdržely při stejné kvalifikaci nižší plat než jejich mužské protějšky, podle výsledků průzkumu z února tohoto roku vyhledávací mašinou Jobswype. Německo nepřináší v tomto ohledu žádné velké naděje a pyšní se pouze s 34 procenty stejného finančního ohodnocení u žen a můžu.  

Vídeň, 07.03.2017 - K Mezinárodnímu dni žen, 8. března se vybízela příležitost, aby vyhledávací mašina Jobswype se dotázala svých uživatelů, jaké jsou rozdíly ve finančním ohodnocení mezi ženy a muži. Leadrem v oblasti rovnocenného odměňování mužů a žen na pracovišti je Spojeném království a Rumunsko s 55 a 53 procenty všech respondentů, kteří odpověděli, že v jejich firmě obdrží ženy i  muže stejné kvalifikace stejný plat. Dále v sestupném pořadí: Irsko (42%), Slovensko (41%), je Česká republika (41%), Polsko (40%) a Rakousko (40%).Na posledních pozicích podle evropských norem se nachází Švýcarsko (35%), Německo (34%) a Maďarsko s překvapujícími 27%.

"Výsledky odrážejí téměř jedna ku jedné vyhodnocení z předchozího roku, což ukazuje, že nedošlo ke zlepšení a v dohledu se nebude konat žádný obrat," říká jednatel společnosti Jobswype Christian Erhart. Výjimkou je Rumunsko, kde v posledních dvanácti měsících došlo k výraznému polepšení této tématiky.  V roce 2016 dosáhlo Rumunsko výsledku jen 27 procent na otázku "Jsou muži a ženy ve Vaší firmě za stejný výkon stejně finančně odměněni?" Odpovědí : "Ano", ve srovnání s letošním průzkumem dosáhlo Rumunsko ohromujících 53 procent.

Souhra odborů a politiky je žádaná

V tomto případě se zaměstnanci mohou informovat na webových stránkách u pracovního úřadu. Mají možnost si zkontrolovat například průměrnou mzdu podle platných kolektivních smluv v jejich profesi a proto vyžadují po zaměstnavateli přiměřené platové ohodnocení.

Osloveni jsou rovněž odbory a politici. I když platy jsou samy o sobě výsledkem osobního jednání mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem,  i přesto můžou sjednat odbory a zaměstnavatelé to, že platové rozdíly mezi muži a ženami nepřekročí určitou úroveň. Cílem politiky je opět dát předmět "Rovnost pohlaví ve finančním ohodnocením" permanentně upozorňovat v sociálně-ekonomické a politické agendě, dokud se tyto rozdíly skutečně stanou zanedbatelnými.

Tohoto průzkumu od Jobswype, který proběhl v únoru 2017 se zúčastnilo celkem 800 respondentů z 10 zemích EU

Obrázkový materiál

Jobswype evropské porovnání 2016-2017: finanční ohodnocení žen a mužů je mezi evropskými zaměstnanci stále zřetelná

Jobswype evropské porovnání 2016-2017: finanční ohodnocení žen a mužů je mezi evropskými zaměstnanci stále zřetelná

Späť k tlačovým správam