Pilot

Technici zariadení v leteckej doprave

Železničný pracovník

Žeriavnik, operátor strojov