Jak dodržet novoroční předsevzetí – naše tipy pro dobrý začátek roku 2018

Bratislava, 27. januára 2018

Jak dodržet novoroční předsevzetí – naše tipy pro dobrý začátek roku 2018
Každoročně na Silvestra se plánují nejdivočejší předsevzetí na příští rok. Všechno by mělo být samozřejmě lepší.

Oblíbené předsevzetí byly vždy ty, které souvisejí s vlastním zdravím: více sportovat, přestat kouřit, začít běhat, stravovat se zdravě – jíst více zeleniny a ovoce a méně sladkostí atd. Jiní si stanovili nové hobby – strávit více času s rodinou, častěji chodit do muzea,divadla či a koncerty. Bohužel bilance na konci roku je zoufalá – zůstalo jen u dobrých úmyslů a plánů. Možná jste jedním z nejsilnějších lidí, kteří to dokážou. V tomto případě: naše gratulace! Pro všechny ostatní se podíváme níže v článku na příčiny a poskytneme několik tipů.

Proč si vždy vybereme téměř stejné předsevzetí pro nový rok, abychom je zapomněli a začali znovu od začátku příštího roku? Psychologové mají vysvětlení: Pokud budeme mít pevné plány v blízké budoucnosti a navíc jsou to předsevzetí, které přispívají ke zlepšení kvality života, automaticky se domníváme, že máme svůj život pod kontrolou. A tento pocit kontroly je dobrý, protože získáváme jistotu a nabýváme sebevědomí. Na druhou stranu se náš mozek potýká se změnami a automaticky přejde do starých známých vzorů. Proto dobré záměry většinou zůstávají ve fázi plánování.Aby se Vám to nestalo, sestavili jsme pro Vás několik tipů, abyste vytrvali:

1. Nedávejte si příliš mnoho předsevzetí.

Důležitá rada, protože pokud se budete řídit deseti novými předsevzetími současně, vede to nevyhnutelně k únavě a nakonec to vzdáte. Přistupujte raději k předsevzetím krok za krokem a své plány plňte jeden po druhým.

2. Napište své projekty do seznamu a udržujte tento seznam v pořádku.

Studie ukazují, že jednoduché zapisování zajišťuje, že písemná slova jsou mnohem závažnější. Kromě toho, pokud je seznam vždy připraven k tomu, budete vždycky upozorňováni na své záměry.

3. Získejte podporu.

Sportovní úsilí bude stejně příjemné, pokud bude doprovázet jeden nebo více přátel. Ti automaticky zajistí, že zůstanete motivováni a nevzdáte se. Ať už je Vaším koníčkem cokoliv, přesvědčte dobré přátele, aby se k Vám připojili.

4. Naplánujte malé "klopýtnutí".

Každý z nás pozná okamžiky slabosti, zejména pokud jde o nové návyky. Proto si nevyčítejte, když si zapálíte cigaretu nebo si dáte čokoládu. Jinak si brzy budete myslet, že nemůžete dělat nic – a to jste jen jeden krok od toho, že to vzdáte. Hodně štěstí a dobrý začátek nového roku!

Obrázkový materiál

Show blog posts