Dodržování deadlinů – správným postupem toho dosánet

Bratislava, 1. februára 2017

Divíte se také někdy, jak Vaši profesní vzory, nebo dokonce někteří z Vašich kolegů se bez námahy vypořádají s deadlinama, zatímco vy se obvykle ocitnete pod tlakem? Dobrá zpráva - studie ukazují, že většina lidí je opravdu produktivní pouze při extrémní časové tísni. To znamená, kolegy, které obdivujete jsou také pod tlakem.
Že v této situaci umí zanechávat dobrý dojem a stres na nich není poznat, to je dáno možná tím, že dodržují několik základních principu. Ty Vám představíme v následujících bodech níže.1. Nebojte se říct ne. Již máte mnoho úkolů a pracujete za dva, ale protože jste tak šikovní, přijde za Vámi nadřízený s dalších úkolem.  Pokud v této situaci přijmete tento další úkol, tak se dopouštíte velké chyby, protože nemáte vůbec na tento nový úkol čas. V takových situacích Vám nezbývá nic jiného než vstřícně Vašeho nadřízeného upozornit, že na tento úkol nemáte dostatek času. Pokud ale na splnění úkolu trvá, musí se holt poohlédnout po jiném zaměstnanci, který jeho úkol splní.2. Objasněte očekávání druhé strany. Jaký je přesný výsledek, který se od Vás očekává? Pokud Vám to není z popisu z druhé strany zcela jasné, pak se cíleně zeptejte, abyste mohli posoudit, zda časový rámec, který jste si vytyčili pro daný úkol je dostačující. Postupujte při odhadu reálně vpřed a řekněte si taky, jestli na splnění úkolu potřebujete více času. Deadline je reálně stanoven a člověk může reagovat na Vaše podněty.  3. Smluvené termíny si vždy zapisujte. Vy jste s Vašim nadřízeným v souladu co se týče termínu, v každém případě si deadline termínu zapište a nejlépe si ho vložte na viditelné místo.. Samotný fakt, že si termín zapíšete do svého kalendáře, to má již pozitivní vliv na Vaši motivaci. 4. Úkol si rozdělte do jednotlivých kroků. Znáte ten účel svého úkolu a také termín deadlinu, do kterého musí být úkol proveden. Promyslete si to a rozdělte úkol na několik kroků, s jednotlivýma deadlinama, které si stanovíte sami. Dosažení těchto dílčích cílů Vás bude motivovat. .5. Naplánujte si vše s rezervou. Podle starého rčení, trvá vše dvakrát tak dlouho, jak bylo plánováno. Ale není to pravidlem a v zásadě by k tomu nemělo dojit, ale může to neočekávaně nastat. Nechte se vždy časovou rezervu v plánování, abyste mohli takové zvláštní případy dobře pokrýt. A měl by na to opravdu jednou přijít, že dokonce při pečlivém naplánováním nedodržíte Váš deadline odevzdání, doporučujeme Vám tuto informaci předat svému nadřízenému co nejdříve, abych s Vámi postoupil nezbytné kroky k tomu, aby se minimalizovali škody..

Obrázkový materiál

Show blog posts